Våra tjänster

Några av våra tjänster är bla.

  • Massage
  • Öronljus
  • Kiropraktisk behandlingsteknik enligt Ackermann-metoden

Vi säljer också produkter som berör ovanstående områden.